Published on 2 dubna, 2021 by

Derivace součinu a podílu funkcí | 2/13 Derivace | Matematika. Derivace součinu i podílu můžeme provést podle jednoduchých vzorců. Součin funkcí derivujeme tak, že první funkci zderivujeme krát druhou funkci necháme nederivovanou plus první funkce nederivovaná krát druhá funkce derivovaná. Na tento vzorec si vypočítáme několik příkladů včetně

Category