Published on 22 ledna, 2021 by

O tom, jak nahrát či napsat makro (vlastní program v rámci Excelového sešitu), jak v něm adresovat jednotlivé buňky i celé oblasti, absolutně i relativně, přepínat listy nebo načítat hodnoty z jiných sešitů. 00:00 – Úvod 00:20 – Záložka Vývojář 00:41 – Nahrávání maker 02:08 – Spuštění nahraného makra 02:50 – Makro s relativními odkazy 03:59 – Ukládání sešitů s makry do souboru 05:34 – Zdrojový kód nahraného makra 06:19 – Kód makra s absolutními odkazy 06:42 – Kód makra s relativními odkazy 08:19 – Ruční zápis kódu makra 09:34 – Spouštění makra z kódu Možnosti adresování buněk 09:51 – Adresování pod standardními názvy – Range 10:28 – Číselná adresa buňky – Cells 11:05 – Relativní adresa buňky – ActiveCell a Offset 11:50 – Zkrácená adresa buňky – [a1] 12:18 – Adresování oblastí 12:26 – Range 12:51 – Range se dvěma parametry 13:17 – Oblast adresovaná čísly (Range-Cells) 13:51 – Oblast adresovaná relativně (Range-ActiveCell-Offset) 14:14 – Oblast adresovaná zkráceným zápisem (Range-[..]) 14:40 – Odkazování se na jiný list (přepnutí na něj) – Sheets 14:49 – Indexem 15:19 – Odkaz na list přes jeho název 15:37 – Zápis hodnot do buněk 16:05 – Hodnota v buňce i s formátem – Value 16:27 – Aktuální datum 16:54 – Hodnota bez formátu – Value2 17:17 – Value2 a číslo 17:29 – Viditelný obsah buňky – Text 18:18 – Kopírování hodnot mezi buňkami 19:00 – Hromadné nastavení hodnoty více buňkám 19:25 – Vložení hodnot do nesouvislé oblasti 19:55 – Vložení vzorce – Formula 20:54 – Vzorec pro oblast vymezenou indexy – Formula R1C1 21:51 – Dvourozměrná oblast ve vzorci určená indexy 22:15 – Funkce Excelu používané v makrech pro vnitřní výpočty – Suma 23:43 – Průměr – Average 24:05 – Změna formátu buněk 24:35 – Barva pozadí buňky – Interior.Color 25:08 – Vlastní RGB barva – RGB 25:41 – Formát čísla a data – NumberFormat 26:44 – Slučování buněk – Merge 27:14 – Zrušení spojení buněk – UnMerge 27:26 – Hodnota z jiného listu – Sheets 28:22 – Načtení hodnoty z jiného (zavřeného) sešitu – Workbooks 32:04 – Závěr Výsledný sešit Excelu na GitHub: https://github.com/PetrVobornik/predn…

Category