Published on 12 září, 2021 by

Lineárna algebra a geometria (2) – Duálny vektorový priestor, tenzorový súčin | prednáška 28

Učebnice matematiky na eknihovna

Category