Published on 2 dubna, 2021 by

Obvod kruhu / obvod kružnice – vzorec + výpočet příkladu, matematika, geometrie. V tomto videu naleznete návod na výpočet obvodu kruhu (kružnice). Obvod kruhu se dá počítat pomocí poloměru nebo pomocí průměru daného kruhu. Poloměr kruhu vyjadřuje konstantní vzdálenost všech bodů kruhu od jeho středu. Dále do vzorce vstupuje součin konstanty “pí” nazývané jako Ludolfovo číslo. Tato konstanta má neukončený neperiodický desetinný zápis, a tak pro výpočet používáme zaokrouhlenou hodnotu 3,14. Pro názornost jsou zde kompletně vypočítané dva vzorové příklady včetně ilustrací.
Toto video patří do série výukových videí, které postupně zveřejňujeme. Kompletní přehled videí naleznete po přístupu do našeho kanálu nebo na webu dostudujte.cz v sekci Materiály.

Category