Published on 2 dubna, 2021 by

Obvod obecného trojúhelníku – vzorec + výpočet příkladu, matematika, geometrie. Následující výukové video názorně ukazuje, jakým způsobem vznikl vzorec pro výpočet obvodu obecného trojúhelníku. Obvod všech rovinných útvarů získáme tak, že sečteme délky všech stran, které daný útvar má. Není tomu jinak ani u obecného trojúhelníku. Obvodem tedy je součet délek

Category