Published on 6 dubna, 2021 by

Ako zapojiť pedagogických asistentov do dištančnej výučby počas mimoriadneho prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu, aby s nimi deti nestratili kontakt a interakciu?

Category