Published on 6 dubna, 2021 by

Úvodní z cyklu přednášek Českého egyptologického ústavu pro Městskou knihovnu v Praze proslovil v Malém sále ústřední knihovny 27. 9. 2016 ředitel ČEgÚ a ředitel koncese pro výzkum v Egyptě

Category